Wołynko Konsulting

Doradztwo Inwestycyjno - Budowlane
Jarosław Wołynko


O firmie "Wołynko Konsulting"

Wołynko Konsulting to firma istniejąca na rynku od 2014 roku, zajmująca się doradztwem inwestycyjno-budowlanym w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym oraz użytkowym (rolnictwo, przemysł).


Główny profil działalności to sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych dla budynków i obiektów budowlanych.

Odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone wpisem do Rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz przynależność do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych to gwarancja rzetelności i profesjonalności działania.

Wołynko Konsulting

Wołynko Konsulting to także możliwość nawiązania współpracy z doświadczonymi i sprawdzonymi projektantami i wykonawcami budowlanymi.

Rzetelność i zaufanie to fundament... nie tylko przy budowie budynku.

Zapraszam do kontaktu
Jarosław Wołynko

Oferta

Certyfikaty energetyczne


Certyfikaty energetyczne budynków różnego rodzaju to jedna z głównych usług naszej oferty.

Certyfikat energetyczny, zwany również świadectwem energetycznym, to dokument określający wielkość zapotrzebowania budynku na energię, jaka jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb, wynikających z jego użytkowania. Energia ta obejmuje zarówno przygotowanie ciepłej wody, ogrzanie budynku, oświetlenie, klimatyzację czy wentylację.

Obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Certyfikat energetyczny jest wymagany dla budynku oddawanego do użytku jak również obiektu wynajmowanemu i podlegającemu przebudowie, w wyniku której zmianom ulega jego charakterystyka energetyczna. Dołączenie takiego świadectwa do dokumentacji jest obowiązkiem każdego inwestora.

Audyt energetyczny


Zlecając nam wykonanie audytu energetycznego, wybieracie Państwo firmę solidną i sprawdzoną.

Audyt energetyczny jest dokumentem, określającym aktualny stan danego budynku czy urządzenia. Wskazuje on jednocześnie sposoby na modernizowanie przedmiotu audytu, w celu uczynienia go bardziej nowoczesnym oraz energooszczędnym. Takie opracowanie ma także na celu dokładne podkreślenie parametrów technicznych i ekonomicznych oraz zakresu całego przedsięwzięcia modernizacyjnego.

W myśl Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedstawienie profesjonalnego audytu energetycznego jest niezbędne do uzyskania premii remontowej bądź termoizolacyjnej.


Główny obszar działania to województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie.

  • Doradztwo w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii *

  • Inwentaryzacja nieruchomości *

  • Projektowanie i nadzory budowlane *

  • Wykonawstwo budowlane *


* usługi realizowane przy wykorzystaniu solidnych i sprawdzonych partnerów zewnętrznych

Projektowanie i nadzór budowlany

Gud-bud

Oprogramowanie dla budownictwa

Kontakt

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 505 239 005
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00 lub o wypełnienie poniższego formularza.


Dokumentacja architektoniczna
Dokumentacja sanitarna
Pozwolenie na budowęWyrażam zgodę na wykorzystanie przez Wołynko Konsulting podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej (i numeru telefonu) wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).

WOŁYNKO KONSULTING
DORADZTWO INWESTYCYJNO - BUDOWLANE
Jarosław Wołynko, Oracze 49, 19-300 Ełk